DIGI: Kizzy Crawford – Adlewyrchu Arnaf I

Kizzy Crawford is a remarkable and prodigiously talented polymath. A stand out, multilingual vocalist, songwriter and actress, a highly adept guitarist, and violinist who can also utilise music technology and blend it into her live and recorded work. Having a very wide and eclectic musical palate, Kizzy draws upon soul, jazz, pop and folk and infuses her music with the best elements of all, the results set her apart from any of her contemporaries.

Immensely proud of her Welsh heritage, Kizzy has previously written and recorded many tracks in Welsh including Dilyniant, the Welsh version of her debut Freestyle release, and has collaborated with other Welsh artists including pianist Gwilym Simcock, singer songwriter Al Lewis, and enjoyed the support of Huw Stephens, Tom Robinson, Jo Whiley & Craig Charles as well BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, BBC Radio 2 & 6Music.

Adlewyrchu Arnaf I (Reflecting on Me) is Kizzy’s new single, she explains how this beautiful composition came about; ‘I wrote Adlewyrchu Arnaf I when I was 16. I was starting to do gigs often and the inspiration for the song came from being told a few times that I should sing a certain way, or do ‘this’ more on stage or wear stuff like ‘this’. It made me want to write a song about not letting someone/something take over you and cause you to do what they want because after all everything I do in my life is my decision and reflects on me’.

To mark St David’s Day 2019 Kizzy and Freestyle Records are pleased to release Adlewyrchu Arnaf I (Reflecting on Me) which highlights Kizzy’s versatility, and also provides a tantalizing hint of what’s included on her forthcoming debut album.

Mae Kizzy Crawford yn bolymath nodedig a rhyfeddol o dalentog. Mae hi’n lleisydd amlieithog, cyfansoddwr caneuon ac actores, gitarydd a ffidilydd sy’n hynod o fedrus ac yn sefyll allan, all hefyd ddefnyddio technoleg cerddoriaeth a’i gymysgu yn ei gwaith recordio a byw. Gyda dafad cerddorol eang ac eclectig, mae Kizzy yn tynnu ar enaid, jazz, pop a gwerin ac yn cymysgu ei cherddoriaeth gyda’r elfennau gorau oll, mae’r canlyniadau yn ei osod ar wahân i unrhyw un o’i chyfoedion.

Yn arbennig o falch o’i threftadaeth Gymreig, mae Kizzy wedi ysgrifennu a recordio lawer o draciau yn y Gymraeg yn flaenorol, gan gynnwys Dilyniant, fersiwn Cymraeg o’i rhyddhad cyntaf Freestyle Records, ac mae wedi cydweithio gydag artistiaid Cymreig eraill, gan gynnwys y pianydd Gwilym Simcock, y cyfansoddwr a chanwr Al Lewis ac wedi mwynhau’r gefnogaeth o Huw Stephens, Tom Robinson, Jo Whiley a Craig Charles yn ogystal a BBC Radio Wales, BBC Radio Cymru, BBC Radio 2 a 6 Music.

Adlewyrchu Arnaf I yw sengl newydd Kizzy, yma mae’n esbonio sut y daeth y cyfansoddiad hardd hwn o gwmpas; ‘Wnes i ysgrifennu Adlewyrchu Arnaf I pan oeddwn i’n 16 oed. Roeddwn i’n dechrau gwneud gigiau yn aml, a daeth ysbrydoliaeth y gân i fi ar ol profi pobl yn dweud wrthai cwpwl o weithiau y dylwn i ganu rhyw ffordd benodol, neu wneud ‘hyn’ ar y llwyfan neu gwisgo pethau fel ‘hyn’. Wnaeth e arwain i fi eisiau ysgrifennu cân am ddim gadael i rywun / rhywbeth gymryd drosodd chi ac achosi i chi i wneud beth mae nhw eisiau i chi wneud, achos ar ddiwedd y dydd mae popeth dwi’n gwneud yn fy mywyd yn benderfyniad fy hun ac yn adlewyrchu arnaf i’.

I nodi Dydd Gŵyl Dewi 2019, mae Kizzy a Freestyle Records yn falch o ryddhau Adlewyrchu Arnaf I, sy’n tynnu sylw at hyblygrwydd Kizzy, ac mae hefyd yn rhoi awgrym mawr i’r hyn a gynhwysir ar ei albwm gyntaf.